dissabte, 30 de gener de 2010

La teoria de l'evolució

A través de la teoria de l'evolució gestada per Darwin l'home intenta arribar per la deducció científica a explicar el perquè els éssers vius són com són i com han arribat a ser-ho.
Avui he sentit una altra teoria en consonància amb la darwiniana de l'evolució per explicar el perquè els braços de les persones tenen una llargada i no una altra.
L'explicació és molt simple: els braços tenen la llargada justa per poder-nos fregar el cul. Les persones amb els braços més llargs es trepitgen les mans i s'extingeixen quan es foten d'oros, i les persones amb els braços més curts són incapaces de netejar-se i, si no reben assistència de tercers, la qual cosa les converteix en dependents i amb la impossibilitat de sobreviure en èpoques difícils.