dimecres, 6 de gener de 2010

El tió i el caganer a la BBC

Unes coses que són tadicionals i normals per a unes cultures poden resultar absolutament incomprensibles per a d'altres. Un exemple són les figures del tió i el caganer del pessebre català vistes amb ulls britànics en un concurs de la BBC.