dissabte, 28 de novembre de 2009

Precipitacions..... no se n'esperen
De vegades interpretar els aparells de predicció meteorològica és més complicat del que sembla i, en aquest cas, és millor deixar totes les possibilitats obertes, així no hi ha risc d'errar-la del tot.

El mapa: ple de símbols de pluja.

El text: Precipitacions: no se n'esperen

Així segur que ho encerten. El meu avi Agustí, que al Cel sia, em parlava sovint d'un seu amic que sempre encertava el temps que faria, el seu pronostic era: ÉS INDECÍS.