dimarts, 13 d’octubre de 2009

Barbaritats lingüístiques


L'ús de paraules i sobretot de construccions gramaticals alienes a la nostra llengua és una epidèmia difícil de combatre. De vegades penso que és el preu que hem de pagar per conservar-la i incorporar-hi nous parlants en quantitats significants. Trobo però, fora de lloc, que els professionals de la llengua i de la comunicació no siguin capaços d'expressar-se correctament en la llengua que, en el fons és la seva eina de treball. Quansevol lampista incapaç de utilitzar el tornavís correctament seria automàticament despatxat. Jo no demano tant, però a alguns professionals de la comunicació els caldria, com feien a les escoles quan jo era petit, posar-los les orelles d'ase i passejar-los davant de la classe, per ésser incapaços d'usar l'eina bàsica de la seva professió: la llengua.

M'he proposat anar fent un recull de les bestieses monumentals que senti els mitjans de comunicació, tenint en compte únicament aquelles pronunciades pels locutors, presentadors o actors, no pas per entrevistats. No sé si la meva paciència en fer aquesta llista durarà gairé, per començar, el primer dia n'he apuntat un parell, ja veurem si m'hi puc dedicar més. D'una cosa, però, n'estic segur, i és que si no n'apunto no serà pas perquè no se'n diguin (de barbaritats)

13/10/2009 11:17 Catalunya Ràdio "Els Matins": S'ha posat ulleres de sol perquè no la desllumara (enlluernés) el vestit groc de la vicepresidenta de la Vega. (en un clar calc del castellà "deslumbrara")

13/10/2009 15:40 3/24 "TN Comarques": Pas inferior peatonal (enlloc de "pas inferior per a vianants") (Peatonal, de "peatón" en castellà, en català vianant)

13/10/2009 19:40 3/24 : Entre els detinguts està Arnaldo Otegi (enlloc de "entre els detinguts hi ha Arnaldo Otegi"), evidentment amb una clara còpia de la forma castellana.

16/10/2009 7:33 RAC 105 "Fricandó matiner": "el diputat polac..." enlloc de: polonès. El nom de les diverses nacionalitats de l'antiga Europa de l'Est forma part dels errors garrafals dels presentadors: polac, rumà, ucranià... enlloc de polonès, romanès, ucraïnès...

15/10/2009 11:30 Catalunya Ràdio "Els matins": "Torna el costumbrisme" , enlloc de costumisme. Evidentment "costumbrisme = costumbrismo, de costumbre en castellà" i "costumisme", de "costum", en català.

20/10/2009 Diari de Girona "ciberacosador" enlloc de ciberassetjador.